Wall Mount

High Gain WLAN Directional Antenna

5 GHzGain:19 dBi

Directional Panel Antenna

5.2G / 5.8GHz 23dBi ;High Gain Directional Antenna

GSM Antenna - PCS 1900 High Gain Directional GSM Antenna

PCS1900 1850~1990 MHzGain: 13dBi

GSM Antenna - DCS 1800 High Gain Directional GSM Antenna

DCS1800 1710~1880 MHz / Gain: 13dBi